MIRë SE VINI Në PROJEKTIN E PëRKTHIMIT

Kjo është shtëpia për të gjithë të interesuarit në përkthimin e të gjithë ose ndonjë pjese të Netbeans IDE.

Me rëndësi:

Ne po kërkojmë për përkthyes freng për të nisur përkthimin e NetBeans IDE 5.5

Nous recherchons des traducteurs francophones pour commencer la traduction de l'EDI NetBeans 5.5

Plus d'information

Çfarë doni të bëni?

Shtyp në vjegëzat në vijim për atë që ju doni të bëni. Ne jemi duke punuar në këto aktivitete, duke ofruar dokumentacion dhe infrastrukturë të dobishme për nevojat tuaja.

Lokalizo NetBeans IDE-n

Ju mund ta lokalizoni tërë NetBeans IDE-n, duke përfshirë NetBeans Platform, në gjuhën tuaj. Ju lutemi kontrolloni faqen e lokalizimit të NetBeans IDE 5.5.

Localizo NetBeans Platformën

Ju gjithashtu mund ta lokalizoni NetBeans Platform, që mund të bëhet në lokalizimin e NetBeans IDE. Pasi që NetBeans Platform të jetë lokalizuar, ju mund të zhvilloni Aplikacionet Të Pasura Të Klientit brenda NetBeans IDE. Ju lutemi kontrolloni Faqja e lokalizimit të NetBeans Platformës.

Lokalizo Menytë dhe Etiketat e Aplikacionit tuaj Klient të Pasur

Lokalzimi i menyve dhe etiketave bazike ështështë pjesë e Lokalizimit të NetBeans IDE-s. Nëse lokalizimi i NetBeans Platformës nuk është i ofruar për gjuhën tuaj dhe ju duhet të lokalizoni atë, ju lutemi lexojeni këtë dokument.

Përkthe Ueb Dokumentacionin

Nëse ju jeni të interesuar të përktheni Ueb dokumentacionin, p.sh., tutorialet dhe artikujt, ju lutemi vizitoni faqen Lokalizimi i NetBeansit dhe Përkthimi i Përmbajtjes së Ueb Faqes.

Kontribuoni Dokumentacionin Tuaj Origjinal

Nëse ju jeni të intersuar në kontribuimin e dokumenteve origjinale tuaja, ju lutemi vizitoni faqen Lokalizimi i NetBeansit dhe Përkthimi i Përmbajtjes së Ueb Faqes.

Shkarkoni NetBeans IDE-n dhe NetBeans Platformën të lokalizuara

Nëse ju duhet IDE 5.0 dhe 5.5 të lokalizuar, ju mund t'i shkarkoni ato bite nga faqja e shkarkimit.

Çështjet e Testimit dhe Raportimit

Ne ofrojmë suita specifikacionesh testimi dhe mundëshme dhe të validimit. Ju gjithashtu mund të gjeni se si të raportoni çështje. .

Bashkëngjituni këtij projekti

Nëse ju jeni të intersuar të lokalizoni NetBeans IDE dhe/ose Platformën, dokumentacionin, ose përmbajtje tjetër të uebit ju lutemi bashkëngjitu këtij projekti. Ky dokument përshkruar më tepër detaje për këtë projekt - si të bashkëngjiteni, si të abonoheni në listë kryesore të postimit, dhe informata tjera.

Çfarë ka të re

  • Wiki i ri i gatshëm . Ekipet mund të drejtojnë kohën e tyre më lehtë pa pasur nevojë të kontrollojnë skedarët brenda/jashtë nga CVS-i
  • Shtyp këtu për të parë Arkivat Çfarë ka të re.

Në çfarë jemi duket punuar

Shumica e ekipeve të gjuhëve sapo kanë filluar të punojnë në NetBeans plasimin 5.5. Ca gjuhë janë duke përfunduar me NetBeans 5.0.

Kontaktet

Ndonjë koment, sugjerim për përmirësim, si dhe vlerësimet janë të mirë se ardhura.  është e preferueshme të abonoheni në & postimet te lista e postimit: dev@translatedfiles.netbeans.org.

Project Features

About this Project

NBlocalization was started in November 2009, is owned by masaki, and has 116 members.
By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use (revision 20160708.bf2ac18). © 2014, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo
 
 
Close
loading
Please Confirm
Close